5/31/10

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள்(2 )


உன் உதிரும் முடிகளை எனக்குதா
மயிலிறகு சேர்க்கும் சிறுவன் நான்..

-- ஜெயசீலன்

No comments:

Post a Comment