6/15/10

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் (4)

சொல்ல விரும்புவதை அதனிடம் சொல்ல,
உன் காதோர முடிகளுக்கு காது கேட்குமா??

6/8/10

Egyptல் mummyயாயிருந்தேன்

நான் Egyptல் mummyயாயிருந்தேன்..
நீ National geographic channelலாய் வந்தாய்..

என் உடலை சுற்றியிருந்த துணியிலிருப்பது
வாசனை திரவியம் என்றாய் நீ..
எப்படி சொல்ல?
அது என் காதலின் வியர்வை என்று..

என் உள்ளுறுப்புகள் எதுவும்
காணவில்லை என்றாய் நீ..
எப்படி சொல்ல?
அவை என் காதலுக்கு செலுத்தி
விட்ட காணிக்கை என்று..

நான் இறந்த காலம்
கி.மு என்றாய் நீ..
எப்படி சொல்ல?
உனை பார்த்த பொழுதென்று..

நான் பாட்டுக்கு அமைதியாய்
Egyptல் mummyயாயிருந்தேன்..
நீ ஏன் National geographic channelலாய் வந்தாய்?

--ஜெயசீலன்

6/3/10

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள்(3 )

என் காதல் ஓய்வெடுக்க நினைத்தாலும்,
காற்றிலாடும் உன் கூந்தல் விடுவதில்லை...