7/30/10

கொசுயிசம்

பிராமனன் சத்ரியன் வைஷ்ணவன் சூத்திரன்
என அனைவரையும் கடித்து
வர்னாஸ்ரமத்திற்கு மலேரியா பரப்பி
"ரத்தத்தின் சமத்துவம்" என்னும்
கொசுயிச கொள்கைக்கு
வாழ்ந்து போராடி மடியும்
கொசுவும் ஒரு போராளி..

பரம்பொருளாய் தூணிலும் துரும்பிலும்
கொசுயிசம் பரப்ப காத்திருக்கின்றன
அதன் போராளி சந்ததிகள்..

கொசுயிசம் பரப்பும் கொசுக்கலனைத்தும்
எனக்கு தற்கொலைப்படை மகாத்மாக்கள்...

கண்ட இசங்களை விட்டு
கொசுயிசம் கண்டு கொள்ளுங்கள்,
மனிதனாவீர்கள் -- ஒரு கொசுயிஸ்ட்...

7/13/10

குறுஞ்செய்திகள் 1

கேள்விகளற்ற இரவில்
பதில்களின் சாவியை என்னிடம் தந்து
மௌனத்தை திறக்க சொன்னாய்..
சாவிகள் மட்டுமே கொண்டு
என்னை விலங்கிடுகிறது காமம்..

குறுஞ்செய்திகள் 2

பார்த்து கொண்டே இருந்தன
புகைபடத்திலிருந்து உன் கண்களும்
அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் என் கண்களும்...
ஒரு இமை பொழுதில்
இமைத்த இரு கண்கள்
யாருடையவை ?

குறுஞ்செய்திகள் 3

இப்பொழுதே கவிதை சொல்
என நீ சொல்ல
என் வாய்வரை வந்த
சொற்களற்ற கவிதைகள் குறித்து
பின் வரும் நாளின்
உன் இதழ் மீதான முத்தங்கள்
வாய் விட்டு சிரிக்கும்...