7/30/10

கொசுயிசம்

பிராமனன் சத்ரியன் வைஷ்ணவன் சூத்திரன்
என அனைவரையும் கடித்து
வர்னாஸ்ரமத்திற்கு மலேரியா பரப்பி
"ரத்தத்தின் சமத்துவம்" என்னும்
கொசுயிச கொள்கைக்கு
வாழ்ந்து போராடி மடியும்
கொசுவும் ஒரு போராளி..

பரம்பொருளாய் தூணிலும் துரும்பிலும்
கொசுயிசம் பரப்ப காத்திருக்கின்றன
அதன் போராளி சந்ததிகள்..

கொசுயிசம் பரப்பும் கொசுக்கலனைத்தும்
எனக்கு தற்கொலைப்படை மகாத்மாக்கள்...

கண்ட இசங்களை விட்டு
கொசுயிசம் கண்டு கொள்ளுங்கள்,
மனிதனாவீர்கள் -- ஒரு கொசுயிஸ்ட்...

1 comment:

  1. புது இசமா இருக்குதே :)

    ReplyDelete