7/13/10

குறுஞ்செய்திகள் 1

கேள்விகளற்ற இரவில்
பதில்களின் சாவியை என்னிடம் தந்து
மௌனத்தை திறக்க சொன்னாய்..
சாவிகள் மட்டுமே கொண்டு
என்னை விலங்கிடுகிறது காமம்..

No comments:

Post a Comment