10/12/10

நீ என்னுடன் பேசாதிருக்கையில்

ஒரு பனிக்குடம் உடைந்து போகிறது,
ஒரு குழந்தை பேச தொடங்குகிறது,
ஒரு பிடித்த பாடல் புறக்கணிக்கப்படுகிறது,
ஒரு குறுஞ்செய்தி அழிக்கப்படுகிறது ,
ஒரு நண்பனின் தொலைபேசி அழைப்பு ஏற்கப்படுகிறது,
ஒரு போதையின் நம்பகத்தன்மை கேள்விக்குள்ளாகிறது,
ஒரு வார்த்தை சொல்லி பார்க்கப்படுகிறது,
ஒரு தர்க்கம் உயிர் பெறுகிறது,
ஒரு தராசு காற்றிலாடுகிறது,
ஒரு கதவு தானே மூடிக்கொள்கிறது,
ஒரு உரையாடல் பாதியில் நிற்கிறது,
ஒரு நாள் வராமலே போகிறது,
ஒரு ஒப்பிடல் நிகழ்த்தப்படுகிறது,
ஒரு தவளை பாம்பினருகில் நகர்கிறது,
ஒரு முதுமக்கள் தாளி வெளியில் தெரிகிறது.

என்னுடன் நீ பேசாதிருக்கையில்
ஒரு மௌனம் தனிமை பற்றிய
இசை குறிப்பை பியானோவில் இசைத்து காட்டுகிறது.

1 comment: