10/19/10

ஒரு காதல் நிராகரிக்கப்படும் போது..

சிலுவையாக போகும்
ஒரு மரத்தின் நிழலை
ஒரு நாள் கடந்து போகிறது..

அருவியில் விழுந்த
ஒரு குழந்தையின் குரல்
இன்னமும் கேட்பதான
ஒரு பொய் வடிவம் கொள்கிறது..

எழுத்து பிழைகளை போல் அல்லாமல்
ஒரு சொல் உச்சரிக்கபடுகையில்
ஒரு பிழையும் சுட்டி காட்ட
முடியாத உண்மை புரிந்து போகிறது..

ஒரு துர்கனவு திடுக்கிட்டெழுந்து
நீர் அருந்தி
ஒரு வேண்டுதலோடு தூங்க போகிறது..

ஒரு உடலின் அந்தரங்கமான
ஒரு உறுப்பு
வசவு சொல்லாக்கபடுகிறது..

ஒரு சாமுராயின் கத்தி
கடந்த காலத்திற்க்கும் எதிர் காலத்திற்க்கும்
மத்தியில் கீறலிட்டு
ஒரு சபதமேர்க்கிறது..

ஒரு நொடியில்
ஒரு சொல்
ஒரே ஒரு அர்த்தத்தை
வெவ்வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லி பார்க்கிறது..

ஒரு காதல் நிராகரிக்கப்படும் போது
காதல்
ஒரு டிராகுலாவை போல் வேடமிட்டு
ரகசியம் சொல்ல வேண்டுமென்று சொல்லி
காதினருகில் நகரும் பாவனையில்
கழுத்தினருகில் நகர்கிறது...

No comments:

Post a Comment