6/6/11

முடி

கருமையாய்,
செம்பழுப்பாய்,
நீண்டு சுருண்ட,
பாதி உடைந்த என
பெண்கள் வந்து போகாதா இடங்களிலும்
பெண்களின் முடி கிடக்கிறது...

பொதுவில் அதை கண்டடையும்
எல்லா ஆண்களும்
ஒரு நொடி அந்த முடியை
கண்ணிலோ கையிலோ ஏந்தி
மௌனமாகிறார்கள்..

பின் ஒரு வெள்ளை புறாவை
காற்றில் பறக்கவிடும்
மனநிறைவுடன்
அந்த முடியை காற்றில் மிதக்க விடுகிறார்கள்...

சிகரெட் புகைபோல் காற்றில் ஆடி
மெல்ல மறைந்து போகும்
அம்முடி
திசைகள் மறந்த தேசாந்திரி என
எங்கோ பயணம் போகிறது..
-- ஜெயசீலன்