3/25/13

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் - 12

உன் கூந்தலில் மிதக்கும்
தூசை குறித்து உன்னிடம் சொல்கிறேன்...
இடமும் வலதுமாய் 
உன் முகத்தை அசைகிறாய்...
இலையுதிர்கால பழுப்பு இலையென அந்த தூசி 
உன் பாதம் நோக்கி விழ 
வசந்த காலம் வருகிறதா என்று 
முன்னும் பின்னும், இடமும் வலதுமாய் 
நான் தேட தொடங்குகிறேன். - ஜெயசீலன்

1 comment: