2/18/14

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 15

நைட்ல மவுண்ட்டு ரோடு போல 
அவ முடி நீண்டு கெடக்குது 
மாமா பைக்ல ஒரு 
ரௌண்டு கூட்டிட்டு போனு 
எதுத்தவீடு கொயந்த கேக்குது

No comments:

Post a Comment