2/22/14

ஒருவேளை

ஒரு சிறுமி 
அவள் ஆடையை மடிக்காமல் 
கசக்கி எறிந்தால் 

முக்கொம்பிலமர்ந்து வெகுநேரம் 
காவிரியின் நீர்சுழலை 
பார்த்து கொண்டிருந்தால் 

ஒரு அருவி
கட்டுவிரியன் பாம்பென
சுருண்டு படுத்தால்

எப்படியாவது வான்கோவின்
நட்சத்திரங்கள் நிறைந்த இரவை
உருண்டை பிடித்தால்

ஒருவேளை அவர்கள்
கொண்டையிட்ட அவள் கூந்தலின் அழகில்
ஒரு துளியை அறிந்து கொள்ள கூடும்.

No comments:

Post a Comment