2/22/14

போல

உன்மேல் ஈர்க்கபடுவது 
அவ்வளவு இயல்பாகயிருந்தது 

திங்கட்கிழமை காலை 
தபால்காரர் சைக்கிளில் போவதை போல 

பௌன்சருக்கு பின் யார்க்கர் 
வீசபடுவதை போல 

நீ தேநீர் குடிக்கையில்
உன் கன்னம் அசைவதை போல

உன்னை நேசிக்க தொடங்குவது
அவ்வளவு சுலபமாயிருந்தது

ஒன்றாம் வாய்பாட்டை
மனனம் செய்வதை போல

ஒரு ச்சீஸ் கேக்கின்
மேல் கத்தி இறங்குவதை போல

ஒரு பச்சிளங்குழந்தையின் உறிஞ்சலுக்கு
தாயின் முலை பால்செரிவதை போல

எனவே
உன்னை பற்றி கவிதை எழுதுவது
எனக்கு அவ்வளவு தேவையாயிருக்கிறது

உன் காதணிகளுக்கு உயரமான
உன் கழுத்தின்மேல் தொங்கவேண்டும் என்பதை போல

உன் முன்நெற்றி கூந்தலுக்கு
உன் முகத்தில் விழுந்து கிடப்பதை போல

உன் மையிட்ட கண்களுக்கு
என் கனவில் வருவதை போல

No comments:

Post a Comment