3/24/14

கூலிங் கிளாஸ், ஜீன்ஸ், t ஷர்ட் அணிகிறேன்

ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளாய் 
எமது எல்லாமும் 
வஞ்சிக்கபட்டதின், சுரண்டபட்டதின்,
மறுக்கபட்டதின், பறிக்கபட்டதின்,
இழிவுபடுத்தபட்டதின் வலி 
எனது கண்களில் பெருங்கோபமாய் 
நீல நிற தீயென 
கனன்று எரிகிறது

அம்பேத்கரும் மால்க்கம் x'ம்
படித்த என் கண்கள்
எப்போதும் எமது எதிர்கால திட்டத்தை
தன்னுள் சுமந்தேயிருக்கிறது

எதிரிகளை நம்பிக்கையோடும் தோழமையோடும்
பார்க்காமலிருக்க
எனது கண்களுக்கு போர் பயிற்ச்சி
நடந்து கொண்டிருக்கிறது

இவையாவையும் உன்னிடம்
மறைக்கத்தான்
நான் கூலிங் கிளாஸ் அணிந்தேன்

புடம்போட்ட இரும்பென இறுகிய
எமது மார்பு
ஓயாமல் உழைத்திருந்த
எம் மூதாதையரின் D.N.A தந்த வரம்

புரதமும் இரும்பும் நிறைந்த
மாட்டிறைச்சி விருந்துண்டு
எமது தோளும் தசைகளும்
தினவெடுத்திருகின்றன

காடு மேடெல்லாம்
ஓடி களைத்து ஓய்வில்
பறையிசைக்கு ஆடி களிக்கும்
எமது கால்களை கண்டால்
ஸ்பானிய குதிரைகளும் மிரளும்

இவையாவையும் எடுப்பாய்
காட்டத்தான்
நான் ஜீன்சும் t ஷர்ட்டும் அணிந்தேன்

நீ
சாதிக்கு பெற்று
சாதிக்கு வளர்த்த
உன் சாதி பெண்
எனக்கு சக மனுஷி
எனது தாய்
எனது தோழி
எனது காதலி

கண்டா
ஓலி
ஆமாடா
நான் கூலிங் கிளாஸ், ஜீன்ஸ்,
t ஷர்ட் அணிகிறேன்
உன் சாதி பெண்களை கவர
வந்து உன் தெருவில் நிற்கிறேன்.

No comments:

Post a Comment