4/3/14

அம்பேத்கரின் சிலையை உடை

அம்பேத்கரின் சிலையை 
உடை, சிதை 

காலணிகளை கோர்த்து 
மாலையாக்கி அதன் மீது இடு

கழிவுகளை கரைத்து அதன் 
மீது ஊற்று 

இவையாவையும் மீண்டும் மீண்டும் 
நீ செய் 

எமது தலைவன் யாரென்று 
எம்மக்களுக்கு விரைந்து புரியட்டும்
எம் விடுதலைப்புரட்சியின் கோபம் 
வந்து ஒரு நாள் 
உன் வீட்டு கதவை தட்டட்டும்.

No comments:

Post a Comment