4/4/14

எங்களின் கோமாதா

தேவருக்கு தீராமல்
அமுது படைக்கும் 
உனது கோமாதா போல் அல்லாமல் 
தலித்துகள் எங்களுக்கு தானே உணவாகிறாள் 
எங்களின் கோமாதா 

உழைக்காமல் 
அடுத்தவன் உழைப்பை
காலம் காலமாய் சுரண்டி 
தின்று கொழித்த உனக்கு 
பாலும் நெய்யும் தேவையா என்று 
என்றுமே கேட்டதில்லை எம் மக்கள் 

கஞ்சியும் கூழும் குடித்து 
சான் வயிற்றில் கால் வயிற்ரை ரப்பி 
கூலிக்கு மாரடித்து மாரடித்து 
வறுமையில் மார் எலும்பு புடைத்த எம்மக்கள் 
250 ரூபா போட்டு 
ஒரு கிலோ கறியெடுத்து சமச்சி 
ஆசயா கோமாதா துண்டொன்ன 
வாயில் வைக்க போவயில 
தாயோளி நீ மூடிகிட்டு இரு.

No comments:

Post a Comment